Odlučovač mikro zahmlievania s predfiltrom

  • Micro Mist Separator with Prefilter YAMF

    Micro Mist Separator s predfiltrom YAMF

    Princíp odlučovača mikro hmly: je to, že keď dvojfázový tok (suspendované častice a vzduch) z tangenciálneho katétra po vstupe do odlučovača urobí rotačný pohyb pozdĺž výstelky odlučovača, kde budú ovplyvnené odstredivou silou, gravitáciou a trením dohromady , pretože tuhé materiály majú vysoké trenie, takže jeho rýchlosť otáčania sa postupne zmenšuje a vnútorný povrch klesá k spodnej časti výboja odlučovača tyčiniek; V súčasnosti prúdenie vzduchu podlieha menšiemu treniu a rýchlosť sa znižuje menej. Keď sa otáča a padá, lomí sa nahor lomom kužeľa, čím sa vytvára vírivý pohyb nahor a vytvára sa vnútorná vrstva horného prúdu vzduchu (známa ako vzduchové jadro). Po ZUI sa odvádza z horného výfukového potrubia, to znamená, že je dokončená separácia vzduchu a hmoty. Medzi nimi sú často častice alebo prášok s menším priemerom vtiahnuté do horného prúdu vzduchu a vytlačené zhora pred dosiahnutím steny.