Pilotne ovládané 5-cestné sol. Ventil

  • Pilot Operated 5 Way Sol. Valve YSVM2

    Pilotne ovládané 5-cestné sol. Ventil YSVM2

    Vysledovať históriu vývoja, tak doma, ako aj v zahraničí, je možné v zásade rozdeliť do troch kategórií (tj. Priame konanie, krok za krokom vedúceho typu dieťaťa) a štruktúru disku a materiál rozdielu medzi rôznymi a v zásade je rozdelený do šiestich vetiev malej triedy (membránová štruktúra, krok za krokom pohybujúceho sa ťažkého kusu membránovej štruktúry, štruktúra, predchodca v priamo sa pohybujúcej piestovej štruktúre, krok za krokom piestová štruktúra, predchodca pohybujúcej sa piestovej štruktúry).