Systém čistého vzduchu v prístave

  • Lubricator

    Maznica

    Redukčný ventil je ventil, ktorý automaticky udržuje stabilný výstupný tlak nastavením vstupného tlaku na požadovaný výstupný tlak a spoliehaním sa na energiu samotného média. 
    Z hľadiska mechaniky tekutín je tlakový redukčný ventil miestnym odporom, ktorý môže meniť prvok škrtiacej klapky, to znamená zmenou oblasti škrtenia, takže sa mení prietok a kinetická energia kvapaliny, čo spôsobuje rôzne tlakové straty, aby sa dosiahnuť účel dekompresie.Potom sa spoliehajte na riadenie a reguláciu systému tak, aby ventil po kolísaní tlaku a vyváženie sily pružiny, aby sa ventil po tlaku v určitom rozsahu chýb udržiaval konštantný.